SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg velger å delta i ”U-Go til trening” og samtykker dermed til at jeg registrerer meg som deltaker i min idrettsklubb og min årgang (2000-2005). Kampanjen er gratis for alle medlemmer i alle idrettsklubber i Bærum i årgangene 2000 til 2005. Jeg oppretter en profil med brukernavn, mail og passord, men jeg vil ikke synes som annet enn medlem i min idrettsklubb og i min årgang. Du  registrerer deg med et brukernavn, ikke ditt ekte navn. Min kontaktinformasjon vil ikke bli benyttet til annen kommunikasjon enn eventuelt glemt passord. Jeg registrerer min aktivitet på www.ugotiltrening.no. Mine registreringsdata for en aktiv reisevei til og fra trening (sykle, skate, gå, sparkesykkel eller annen aktiv reisevei) fra nett og APP blir ikke brukt til annet enn å beregne poenggjennomsnitt for idrettsklubben og årgangen.

Deltakelse er frivillig og jeg kan når som helst og uten å oppgi noen grunn  velge å slette profilen min (trekke tilbake samtykket) og slette data som er samlet inn om meg. Dersom jeg velger å trekke tilbake mitt samtykke vil mine poeng ikke være tilgjengelig i beregningen av lagets gjennomsnitt. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no. Ønsker du å benytte deg av disse rettighetene, kan du kontakte oss på liveva.wiedswang@baerum.kommune.no. Alle data vil bli slettet etter at kampanjen er avsluttet og vinnerne er kåret, senest innen utgangen av juni 2018. Jeg samtykker til personvernerklæringen. Kampanjen arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund, som holder til i Oslo. Les mer her (linkes til www.ugotiltrening.no) og lykke til!

 

PERSONVERN ERKLÆRING

U-Go til trening er en nettside der brukeren kan registrere turer til og fra trening.

Dine data blir behandlet og lagret i.h.t. gjeldende personvernlovgivning. Det er kun Bedriftsidrettsforbundet og deres underleverandør Bloc AS som har tilgang til dine data. Ved spørsmål rundt Databehandleravtalen, kontakt Bedriftsidrettsforbundet.

VILKÅR FOR U GO

U-Go til trening er en kampanje med nettside som lar deltakerne i kampanjen registrere sin aktive reisevei til og fra trening. Det er helt frivillig å registrere seg i kampanjen.  U Go skal motivere til en aktiv hverdag og fungere som et bidrag til den norske folkehelsen.

Som bruker av nettsiden må du lese og godta kampanjens brukervilkår og personvernerklæring. registrering som bruker på nettsiden anses du for å ha akseptert disse vilkårene:

  • Du må registrere deg (epostadresse, selvvalgt brukernavn, klubb, års trinn og kjønn).
  • Dine personopplysninger vil kun brukes for å levere deg tjenestene beskrevet i kampanjen og deles ikke. All statistikk hentet fra kampanjen vil være anonymisert og ikke personlig.
  • De personopplysninger du gir fra deg vil ikke deles. Data behandles av en databehandler = deling Statistikk og rapportering etter endt kampanje vil være anonymisert og ikke personlig.
  • •et er frivillig å registrere seg i kampanjen. Du kan når som helst melde deg av.

 

Ved deltakelse i kampanjen vil brukere bli bedt om å oppgi enkelte opplysninger om seg selv, som epostadresse, selvvalgt brukernavn, klubb og årgang.  

Ved bruk av nettsiden samtykker du som bruker at opplysningene om deg samles og behandles til disse formål:

  • Bruk av opplysningene som er nødvendig for at du skal kunne bruke nettsiden med oppgitt funksjonalitet. Dette inkluderer overføring til og behandling av opplysningene til Bloc AS, som er kampanjens driftsleverandør og databehandler. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til noen kommersielle formål eller bli delt. All statistikk hentet fra kampanjen vil være anonymisert og ikke personlig.
  • Bruk av aktivitetsopplysninger gruppevis til statistikk til våre rapporter og for evaluering av hvordan slike kampanjer fungerer som et tiltak for folkehelsen.
  • Det er frivillig å delta i kampanjen, og du kan når som helst trekke deg fra kampanjen og trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn ved å sende e-post til u-go@bedriftsidrett.no. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.
  • Ved endt kampanje vil alle personopplysninger bli slettet.

Innsamlede personopplysninger vil aldri bli brukt til andre formål enn det som er beskrevet i denne brukeravtalen og personvernerklæringen. Dine personopplysninger vil aldri selges eller deles med andre tredjeparter enn de som er omtalt i brukervilkårene eller personvernerklæringen.

Ved brudd på disse reglene kan hendelsen/saken påklages til Datatilsynet. Dersom du har spørsmål til kampanjen ta kontakt på u-go@bedriftsidretten.no.


Bloc AS har utviklet denne nettsiden og løsningen. Dataene blir lagret på servere som er lokalisert i Oslo. Datasenteret er ISO sertifisert og er fysisk sikret med dobbel skallsikring. Teknisk er serverne er sikret med brannmur og last-balanserer (BIGIP). Alle dataer slettes etter kampanjeslutt.